Regnskap 2015

et bidrag i hverdagen - likeverd for alle