Regnskap 2014

et bidrag i hverdagen - likeverd for alle

Inntekter:

Firmagaver                        Kr.  51.000,-

Private gaver                      11.200,-

Grasrotandel                       ”   8.557,72

Varesalg                               87.546,-

Medlemskontingent          35.350 ,-

Loppemarked/julemarked  ” 77.806,-

Gjenbruksringen               ”    6.000,-                              Kr.277.459,72

 

Utgifter:

Middagsservering/gaver og hjelp   Kr. 42.213,-

Husleie                                              78.400,-

Inventar                                                18.355,-

IKT utg.                                                ”   5.495,-

Kontorutg.                                           11.902,22

Admin.drift og kjøring                      ” 28.068,-

Overskudd                                            ”   93.026,50             Kr.277.459,72

 

Bank innskudd pr 01.01.2014    kr 117.155,72

 

Årets overskudd                          kr 93.026,-

 

Bankinnskudd pr.31.12.2014   Kr  210.181,72