Om Hjelpende Hender

et bidrag i hverdagen - likeverd for alle

Hjelpende Hender er en frivillig hjelpe-organisasjon for hjemløse, rusmisbrukere, enslige, småbarnsfamilier, eldre og andre som trenger litt hjelp i hverdagen

Misjonen vår er å hjelpe andre der og når det trengs.

Med finansiering fra bruktbutikken, Tomt Matskap-donasjoner fra folket og nærlingslivet får vi hjulpet minst 300 personer i måneden med mat, klær, sko, hygiene artikler, barneutstyr, og mye mer. Hver uke deler vi ut gratis mat og reiser hjem til både familier og rusmisbrukere for å hjelpe.

Ellen

Hjelpende Hender er en familiedrevet organisasjon med støtte fra mange flinke frivillige startet av Ellen Bakke i 2012. Det som nå har blitt en stor og fin bruktbutikk på Kjeller startet hjemme i stua med innsamling og utdeling av klær til folk som trenger det.

Ellen som selv sliter med angst startet Hjelpende Hender som et hjelp til selvhjelps prosjekt fordi hun innså hvor utrolig viktig det er at vi står sammen om å hjelpe hverandre. For henne er Hjelpende Hender også en redning, det å ha et slikt prosjekt gjør at hun klarer seg gjennom en hverdag som før var tung og grå.

Vi er nå en fin gjeng med engasjerte og flotte personligheter som stiller opp frivillig for at Hjelpende Hender kan fortsette å hjelpe mennesker som ikke har det så lett i hverdagen.

Vi er registrert i Frivillighetsregisteret (org.nr 899 156 102)

Hjelpende Hender samarbeider med nav og kriminalomsorgen m.fl og har med hell hatt flere utplassert på utprøving og arbeidstiltak.

Hjelpende hender har flere målgrupper, butikken er åpen for alle, og et mål er og holde prisene slik at alle har råd. Overskuddet går til forskjellige tiltak og støtteordninger, og størst er behovet for hjelp i gruppen av rusmisbrukere og folk med forskjelige psykiske utfordringer, som behøver den nære og trygge omsorgen. Her kommer særlig damer og menn over 40 år som har gått på en smell, blitt utbrent, angst, depresjoner, negative endringer i livet og alvorlig sykdom. For mange er det vanskelig å starte på nytt, hvilket vi i Hjelpende Hender selv har erfart.

Vi støtter også barnefamilier med lave inntekter, foreldre som er mye syke eller barn med krevende utfordringer. Vi hjelper også eldre og enslige som har lav inntekt og kroniske lidelser. Alle som spør vil bli vurdert og vi snur på alle steiner for og finne en løsning.
Hjelpende Hender ønsker å være et bidrag og en støttespiller i hverdagen til folk i tillegg til det offentlige (eller i påvente av offentlig støtte). Vi jobber for å minske forskjellene mellom oss mennesker og gi alle en følelse av verdighet og en tilhørighet til samfunnet vi lever i.

På de forskjellige stedene i organisasjonen jobber det rundt 25 frivillige og mange har selv tøffe erfaringer og utfordringer. Å være hos oss er både for å hjelpe andre, men også for å hjelpe seg selv. Med bruktbutikken jobber vi også aktivt for gjenbruk, vi syns det er viktig at vi lærer oss å sette mer pris på de tingene vi har og lære barna våre at man ikke bare kjøper nytt, men faktisk kan bruke ting om igjen.