Mottak

et bidrag i hverdagen - likeverd for alle

I åpningstiden kan dere levere alt av klær, ting til huset, ting og tang som er helt og rent. Alt skal leveres her, uansett om det skal til nr 14 eller butikken på Kjeller.

Det er IKKE lov å sette igjen utenfor.

Måten vi driver mottak og drift av bruktbutikkene er har en høy miljøgevinst. Det vi ikke selv gjenbruker sender vi videre slik at alt blir benyttet og tatt hånd om på en miljøvennlig måte.