Kan du støtte Tomt Matskap?

Vi trenger all støtte og bidrag vi kan få. Vi erfarer at behovet for dette tilbudet er større en vi forventet og ikke minst kostnadskrevende. Vi bidrar den enkelte så godt vi klarer. Ikke bare med mat i en krise, men også til å få hjelp i fra det offentlige. Vi erfarer at mange dessverre…
Read more


24. februar 2016 0