Vil du og eller din bedrift støtte opp om oss med minste sum 10.000 i året ?

Vil du og eller din bedrift støtte opp om oss med minste sum 10.000 i året ?

Vi i hjelpende hender trenger sårt en ansatt. Dette har vi ikke økonomi til, og ønsker et spleise lag med...

Vintersport

Vintersport

Nå er det alt fullfart i det nye året. Etterspørselen etter ski og skøyter mm. Er økende i takt med...